POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI KARBONOIR.SI IN IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Za dostop do in uporabo spletne strani www.karbonoir.si (v nadaljevanju “spletna stran KARBONOIR”) in informacij, gradiv, izdelkov in storitev, ki so na voljo prek spletne strani KARBONOIR, veljajo ti pogoji uporabe spletne strani.

Pogoji uporabe spletne strani se lahko občasno spreminjajo. Posodobljene verzije bodo objavljene na spletni strani KARBONOIR in veljajo s takojšnjim učinkom. Pred uporabo spletne strani vedno preverite, če so bili pogoji uporabe spletne strani posodobljeni oziroma spremenjeni. Na spletni strani so na voljo informacije o podjetjeu Karbonoir d.o.o., poslovni priložnosti ter izdelkih in storitvah, ki jih podjetje Karbonoir d.o.o. ponuja. Spletna stran je namenjena izključno uporabnikom iz Republike Slovenije in se zanjo uporablja slovenski pravni red. podjetje Karbonoir d.o.o. zavrača vsako odgovornost in jamstvo v zvezi z uporabo te spletne strani iz drugih držav.

 

1. Avtorske pravice in uporaba gradiv na spletni strani KARBONOIR

Spletna stran KARBONOIR in gradiva na njej so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine vključno z avtorskimi pravicami, trgovskimi imeni in znamkami, vključno z imenom »KARBONOIR« in KARBONOIR logom, ter so v lasti podjetje Karbonoir d.o.o. oziroma jih podjetje Karbonoir d.o.o. uporablja na podlagi licenčne pogodbe ali z dovoljenjem lastnika. Gradiva, zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, vključujejo oblikovanje, izdelavo, videz, izgled, grafiko, fotografije, slike, članke, zgodbe in druga gradiva, ki so na voljo na spletni strani KARBONOIR. Reprodukcija, distribucija, objava ali drugačna predstavitev gradiv spletne strani je dovoljena le s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe Karbonoir d.o.o. podjetje Karbonoir d.o.o. brez predhodnega pisnega dovoljenja podeljuje, članom in neodvisnim distributerjem poslovnega sistema KARBONOIR, omejeno, neizključno in preklicno licenco za uporabo vsebin spletne strani, izključno za namene promoviranja in trženja izdelkov iz prodajnega programa, ki ga trži podjetje Karbonoir d.o.o., pod pogojem, da gradiv ne bodo spreminjali. V kolikor imate dodatna vprašanja glede uporabe vsebin spletne strani, nas prosimo kontaktirajte preko info@karbonoir.si maila.

2. Povezave do drugih spletnih strani s spletne strani KARBONOIR

Na spletni strani lahko uporabljamo povezave do drugih spletnih strani, ki pa niso pod našim nadzorom. Ne odgovarjamo in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za informacije ali gradiva, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb. Prav tako ne odgovarjamo za vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ali so bili zbrani na spletnih straneh tretjih oseb.

3. Povezave iz drugih spletnih strani do spletne strani KARBONOIR

Za vstavljanje povezav iz spletnih strani tretjih oseb na spletno stran www.karbonoir.si je potrebno predhodno pisno soglasje podjetjea Karbonoir d.o.o. Za več informacij nas prosimo kontaktirajte preko emaila info@karbonoir.si.

4. Omejitev odgovornosti, izjava o zavrnitvi odgovornosti in nadomestilu škode

V obsegu, kot to predvideva veljavna zakonodaja, podjetje Karbonoir d.o.o. oziroma z njim povezane osebe ne prevzemajo odgovornosti za nobeno neposredno, posredno, posledično ali drugo škodo, vključno, vendar ne omejeno na premoženjsko škodo, nezmožnost uporabe, izgubo poslovanja, gospodarsko izgubo, izgubo podatkov ali izgubo dobička, ki bi nastala zaradi ali v povezavi z vašo uporabo ali dostopanjem do oziroma nezmožnosti uporabe ali dostopa do spletne strani KARBONOIR ali njenih vsebin. Podjetje Karbonoir d.o.o. si bo prizadevalo zagotoviti točnost in pravilnost vseh vsebin na spletni strani. Kljub temu pa lahko pride do napak, zato podjetje Karbonoir d.o.o. ne jamči za točnost vsebin in ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za točnost, popolnost ali pristnost katerekoli vsebine na spletni strani. Ne jamčimo, da bo delovanje splete strani KARBONOIR brez prekinitev ali napak oziroma, da bo spletna stran varna pred virusi ali drugimi elementi, ki so lahko škodljivi za opremo ali programsko opremo. podjetje Karbonoir d.o.o. ne jamči, da bo spletna stran združljiva z opremo in programsko opremo, ki jo uporabljate, ter ne jamči, da bo spletna stran na voljo neprekinjeno ves čas ali ob določeni uri.
Strinjate se, da boste družbo Karbonoir d.o.o. in z njo povezane osebe zaščitili pred odgovornostjo in jim povrnili oziroma nadomestili vso škodo, povezano bodisi z vašo kršitvijo pogojev uporabe spletne strani bodisi vašo uporabo spletne strani KARBONOIR.

5. Omejitev ali blokiranje dostopa do spletne strani KARBONOIR kot posledica kršitve pogojev uporabe spletne strani

V primeru kršitve pogojev uporabe spletne strani, še posebej v primeru uporabe spletne strani KARBONOIR ali posameznega dela spletne strani KARBONOIR za drugačne namene od predvidenega, se dostop do spletne strani lahko omeji ali blokira.
podjetje Karbonoir d.o.o. si pridržuje pravico do delne ali popolne spremembe, blokade ali ukinitve spletne strani ali njenih vsebin kadarkoli in iz kateregakoli razloga.

6. Izbira prava, sodna pristojnost in krajevna pristojnost sodišča

Za uporabo spletne strani KARBONOIR in pogojev uporabe spletne strani velja zakonodaja Republike Slovenije. Če ni z zakonom določeno drugače, imajo sodišča v Sloveniji izključno sodno in krajevno pristojnost za vse spore, ki bi izhajali ali bili kakorkoli povezani z uporabo spletne strani KARBONOIR ali teh pogojev uporabe spletne strani.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Karbonoir d.o.o. jemlje zaščito in zaupnost osebnih podatkov uporabnikov zelo resno, zato sledimo določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov. Želimo vam predstaviti, katere podatke zbiramo in kako jih uporabljamo. Vaše osebne podatke obdelamo in uporabimo samo z vašim izrecnim dovoljenjem.
Kako pridobimo vaše podatke?
Karbonoir d.o.o. zbira samo tiste podatke, ki jih posredujete sami (npr. ob prijavi na elektronske novice, sodelovanju v nagradni igri, žrebanju ali anketi, naročilu vzorčkov ali katalogov naših izdelkov) in za katere ste dovolili uporabo.
V kakšen namen uporabljamo vaše podatke?

Vaše osebne podatke, ki vas identificirajo, kot so npr. vaše ime, priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, elektronski naslov in telefonska številka mobitela shranimo in uporabimo za:
– odgovore na vaša vprašanja,
– posredovanje nasvetov o uporabi izdelkov,
– potrditev sodelovanja in obveščanja o nagradnih žrebanjih,
– namene trženja in obveščanja o izdelkih po elektronski pošti,
– analize navad potrošnikov in uporabe izdelkov z namenom izboljšanja naših storitev,
– za pripravo predstavitve vsebin na spletni strani.
Vaših podatkov ne posredujemo tretji osebi. Prav tako vaših podatkov ne objavljamo na družbenih omrežjih. Morebitna objava osebnih podatkov na družbenih omrežjih zahteva vaše prehodno dovoljenje. Pridržujemo pa si pravico do razkritja vaših podatkov, če to od nas zahteva zakon ali kot odgovor na izvršljive vladne zahteve.
Kakšen dostop imam do baze podatkov?
Vaše podatke hranimo, dokler sami izrecno ne izrazite željo po izbrisu podatkov. Kadarkoli lahko dobite vse informacije o vaših shranjenih podatkih tako, da nam pišete na elektronski naslov info@karbonoir.si. Ko izrazite željo po prenehanju uporabe vaših podatkov, vašo odločitev upoštevamo in vaše podatke deloma ali v celoti izbrišemo iz baze podatkov. Za posodobitev, popravljanje ali izbris podatkov nam pišite na: elektronski naslov: info@karbonoir.si
Naše podjetje je uvedlo varnostne ukrepe, ki vaše podatke ščitijo pred izgubo, zlorabo, krajo, spremembami ali dostopom tretjih oseb. Tako je baza podatkov zaščitena z gesli, poleg tega imajo dostop do podatkov samo določene osebe podjetja.