MOŽNI NAČINI SODELOVANJA ZA FIZIČNE OSEBE

Možnost 1: REGISTRACIJA ŠTUDENTA Z VELJAVNIM ŠTUDENTSKIM STATUSOM

Vkolkor ste študent/ka in imate veljaven študentski status, bomo od vas poleg spodnjih podatkov potrebovali tudi študentsko napotnico (eŠtudentski servis).

Postopek registracije:

 1. Izpolnitev obrazca na tej povezavi.
 2. Ko ste uspešno izpolnili zgornje podatke, počakajte na potrditev s strani našega skrbnika partnerskega programa. O verifikaciji oziroma zavrnitvi prijave boste obveščeni po mailu.
 3. Ob uspešni potrditvi in verifikaciji zagotovite veljavno študentsko napotnico, izdano preko eŠtudentskega servisa na podjetje Karbonoir d.o.o., Ulica ob hrastih 11, 1291 Škofljica. Vrsta dela naj bo opredeljena kot projektno delo.
 4. Po uspešni registraciji boste prejeli lastno povezavo, ki jo boste lahko delili na svojih družbenih omrežjih. Od vsakega nakupa preko vaše povezave boste prejeli provizijo v višini 30 % neto prometa (vrednost nakupov brez DDV). V neto promet se ne šteje strošek zaračunanih poštnin in darilnih pakiranj. Trenutno stanje lahko preverite ob vsakem trenutku, v vašem uporabniškem računu.

 

Obračun izplačil je mogoč 1x mesečno, ko presežete minimalni prag za izplačilo – ta znaša 30 €. Znesek izplačila določite vi, do vključno 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec. Zahtevek za izplačilo provizije morate oddati sami preko vašega uporabniškega računa. Izplačilo se izvede med 10.-20. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Primer izplačila preko študentske napotnice

Podatki za izračun: Vaši kontakti so v preteklem mesecu opravili za 122 € nakupov (brez stroškov poštnin) v bruto znesku. Ker je stopnja DDV na izdelke kozmetike 22 %, pomeni, da se od tega zneska odračuna davek – neto osnovo za izplačilo torej predstavlja znesek 100 €:

možnost 2: Izplačilo provizije kot dobroimetje za nakupe v spletni trgovini Karbonoir

Pridobljeno provizijo svojih kontaktov lahko kadarkoli unovčite za nakup izdelkov v spletni trgovini Karbonoir. Vaše dobroimetje lahko unovčite pri nakupu enega ali več izdelkov, pri čemer ni potrebno, da se zaslužena provizija porabi v tekočem mesecu. Pri nakupu izdelkov ste upravičeni tudi do posebnega popusta na izdelke (30 % popust) s kodo za naše pridružene člane partnerskega programa.

Postopek registracije:

 1. Izpolnitev obrazca na tej povezavi.
 2. Ko ste uspešno izpolnili zgornje podatke, počakajte na potrditev s strani našega skrbnika partnerskega programa. O verifikaciji oziroma zavrnitvi prijave boste obveščeni po mailu.
 3. Po uspešni registraciji boste prejeli lastno povezavo, ki jo boste lahko delili na svojih družbenih omrežjih. Od vsakega nakupa preko vaše povezave boste prejeli provizijo v višini 30 % neto prometa (vrednost nakupov brez DDV). V neto promet se ne šteje strošek zaračunanih poštnin in darilnih pakiranj. Trenutno stanje lahko preverite ob vsakem trenutku, v vašem uporabniškem računu.

 

Znesek zbranih provizij (dobroimetje) lahko za nakup izdelkov v spletni trgovini unovčite kadarkoli. Za želeni znesek dobroimetja je potrebno kontaktirati [email protected], da boste zanj dobili kodo z dobroimetjem. Vkolikor bo znesek naročila višji kot znesek dobroimetja, boste morali razliko doplačati (v obliki nakazila na TRR). Dobroimetje se v primeru neporabe prenese v naslednji mesec. Naročene izdelke boste prejeli po pošti v roku nekaj delovnih dni. 

Primer obračuna provizije = znesek razpoložljivega dobroimetja

Podatki za izračun: Vaši kontakti so v preteklem mesecu opravili za 122 € nakupov (brez stroškov poštnin) v bruto znesku. Ker je stopnja DDV na izdelke kozmetike 22 %, pomeni, da se od tega zneska odračuna davek – neto osnova vašega dobroimetja za nakupe v spletni trgovini torej znaša 100 €.

možnost 3: Izplačilo provizije kot darilni bon za nakupe v spletni trgovini Karbonoir

Pridobljeno provizijo svojih kontaktov lahko kadarkoli unovčite za kreiranje darilnega bona, ki je unovčljiv v spletni trgovini Karbonoir. Veljavnost kupona je 1 leto od izdaje in je prenosljiv (lahko ga podarite tretji osebi).

Postopek registracije:

 1. Izpolnitev obrazca na tej povezavi.
 2. Ko ste uspešno izpolnili zgornje podatke, počakajte na potrditev s strani našega skrbnika partnerskega programa. O verifikaciji oziroma zavrnitvi prijave boste obveščeni po mailu.
 3. Po uspešni registraciji boste prejeli lastno povezavo, ki jo boste lahko delili na svojih družbenih omrežjih. Od vsakega nakupa preko vaše povezave boste prejeli provizijo v višini 30 % neto prometa (vrednost nakupov brez DDV). V neto promet se ne šteje strošek zaračunanih poštnin in darilnih pakiranj. Trenutno stanje lahko preverite ob vsakem trenutku, v vašem uporabniškem računu.

Znesek zbranih provizij lahko pretvorite v kreiranje darilnega bona, ki je veljaven za unovčitev v spletni trgovini Karbonoir. Bon je lahko kreiran v vsakršnem znesku, ki presega 20 € vendar pa številka ne sme vsebovati decimalnih mest (ustrezen znesek je naprimer 32 €). Vsaka vrednost bona že vsebuje DDV. Naenkrat lahko kreirate več vrednostnih darilnih bonov. Bon lahko ob nakupu v spletni trgovini unovčite sami ali pa ga podarite tretji osebi. Veljavnost bona je omejena na eno (1) leto od datuma izdaje. Bon ni zamenljiv za gotovino. Zahtevek za izdelavo darilnega bona oddate v pisni obliki na [email protected], v fizični obliki pa ga prejmete v nekaj delovnih dneh na naslov, ki ste ga navedli ob registraciji v partnerski program.

Primer obračuna provizije = znesek razpoložljivega dobroimetja

Podatki za izračun: Vaši kontakti so v preteklem mesecu opravili za 122 € nakupov (brez stroškov poštnin) v bruto znesku. Ker je stopnja DDV na izdelke kozmetike 22 %, pomeni, da se od tega zneska odračuna davek – neto osnova vašega dobroimetja za nakupe v spletni trgovini torej znaša 100 €.

Opcij za kreiranje darilnih bonov imate tako več (nekaj primerov):

 • kreiranje enega bona, v vrednosti 100 € (porabili smo torej vso obračunano provizijo);
 • kreiranje dveh bonov, v enaki vrednosti 25 € (porabili smo torej 50 €, 50 € provizij pa bo ostalo na računu do naslednjič);
 • kreiranje dveh bonov, v različnih vrednostih – prvi bon 55 €, drugi bon 43 € (porabili smo torej 98 € provizij, 2 € provizij pa bo ostalo na računu do naslednjič).

možnost 4: Izplačilo provizije preko pogodbe o sodelovanju

Pridobljeno provizijo svojih kontaktov lahko dobite tudi na transakcijski račun, ob sklenitvi pogodbe o sodelovanju. Ob izbiri tega načina izplačila boste morali vaš bruto znesek izplačila (ki je enak neto provziji) med prihodki priglasiti tudi na DURS in od tega zaslužka odvesti davek. Odgovornost posameznika je, da prijavo prihodka uredi v skladu s trenutno veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Postopek registracije:

 1. Izpolnitev obrazca na tej povezavi.
 2. Ko ste uspešno izpolnili zgornje podatke, počakajte na potrditev s strani našega skrbnika partnerskega programa. O verifikaciji oziroma zavrnitvi prijave boste obveščeni po mailu.
 3. Po uspešni registraciji boste prejeli lastno povezavo, ki jo boste lahko delili na svojih družbenih omrežjih. Od vsakega nakupa preko vaše povezave boste prejeli provizijo v višini 30 % neto prometa (vrednost nakupov brez DDV). V neto promet se ne šteje strošek zaračunanih poštnin in darilnih pakiranj. Trenutno stanje lahko preverite ob vsakem trenutku, v vašem uporabniškem računu.

 

Zahtevek za izplačilo provizije oddate v vašem uporabniškem računu do najkasneje 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec, pri čemer znesek izplačila ne more biti nižji od 30 €. Vkolikor je znesek provizije nižji, se le-ta prenese v naslednji mesec in ga lahko unovčite, ko bo znesek presegel 30 €. Po oddanem zahtevku za izplačilo provizije, se izplačilo izvede med 10.-20. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Primer izplačila provizije

Podatki za izračun: Vaši kontakti so v preteklem mesecu opravili za 122 € nakupov (brez stroškov poštnin) v bruto znesku. Ker je stopnja DDV na izdelke kozmetike 22 %, pomeni, da se od tega zneska odračuna davek – neto osnova razpoložljiva za izplačilo znaša 100 €.

Od neto osnove boste kasneje s priglasitvijo prihodka morali državi odvesti davek.

NAČIN SODELOVANJA ZA PRAVNE OSEBE IN FIZIČNE OSEBE Z ODPRTIM S.P.

V partnerskem programu lahko sodelujejo tudi vse pravne osebe in fizične osebe, ki imajo odprt s.p, preko podpisane Pogodbe o sodelovanju. Pri tem ni omejitve, ali je podjetje davčni zavezanec ali ne, saj je neto provizija pri obeh načinih obračunana enako.

Postopek registracije:

 1. Izpolnitev obrazca na tej povezavi.
 2. Ko ste uspešno izpolnili zgornje podatke, počakajte na potrditev s strani našega skrbnika partnerskega programa. O verifikaciji oziroma zavrnitvi prijave boste obveščeni po mailu.
 3. Po potrditvi boste v podpis prejeli dva izvoda pogodbe o sodelovanju. En izvod podpisane pogodbe boste zadržali sami, enega pa boste po priporočeni pošti poslali na naše podjetje – Karbonoir d.o.o., Ulica ob hrastih 11, 1291 Škofljica (s pripisom – partnerski program).
 4. Po uspešni registraciji in podpisu pogodbe boste prejeli lastno povezavo, ki jo boste lahko delili na svojih družbenih omrežjih. Od vsakega nakupa preko vaše povezave boste prejeli provizijo v višini 30 % neto prometa (vrednost nakupov brez DDV). V neto promet se ne šteje strošek zaračunanih poštnin in darilnih pakiranj. Trenutno stanje lahko preverite ob vsakem trenutku, v vašem uporabniškem računu.

 

Zbrane provizije boste mesečno prejeli na račun podjetja, ob kreiranju zahtevka za izplačilo. Znesek provizije za izplačilo ne more biti nižji od 30 €. Zahtevek za izplačilo mora biti kreiran do najkasneje 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec. Ob kreiranju zahtevka se iz vaše strani izda tudi račun in se ga posreduje v elektronski obliki na [email protected]. Valuta plačila mora biti označena do 20. tekočega meseca.

Primer izplačila provizije

Podatki za izračun: Vaši kontakti so v preteklem mesecu opravili za 122 € nakupov (brez stroškov poštnin) v bruto znesku. Ker je stopnja DDV na izdelke kozmetike 22 %, pomeni, da se od tega zneska odračuna davek – neto osnova razpoložljiva za izplačilo znaša 100 €.

V primeru, da imate podjetje, ki je davčni zavezanec: izdate fakturo z zneskom 100 € + 22 % DDV.

V primeru, da imate podjetje, ki ni davčni zavezanec: izdate fakturo z zneskom 100 € + 0 % DDV.